Hoe ziet een Paddock Paradise er uit, welke elementen moeten aanwezig zijn?

Een Paddock Paradise kan vele vormen hebben, en je kunt het zo “gek” maken als je zelf wilt. De basis echter, is een aaneengesloten pad, wat zich door het terrein beweegt door middel van bochten en aftakkingen. Die leiden de paarden naar diverse voor hen interessante plekken, zoals hooiruifen, drinkplaatsen, zandhopen om te rollen, etc. Er moet wel rekening worden gehouden met de veiligheid van de dieren. Zeker wanneer een kudde uit meer dan 10 paarden bestaat, moet er een minimale breedte tussen de diverse elementen zijn van 4 tot 5 meter. Breder dan 5 meter is niet wenselijk volgens Jackson, omdat dat het paard juist weer afremt in de beweging. Let op: het systeem van Paddock Paradise is een concept in ontwikkeling, en kan daardoor in de loop van de tijd veranderen. Veranderingen die ik bemerk, zal ik uiteraard ook hier vermelden

Welke elementen moeten er aanwezig zijn in de Paddock Paradise van Jaime Jackson?

 • Een natuurlijke waterbron. Paarden drinken van nature met hun voeten in het water. De waterbron moet dus ook op grondhoogte aanwezig zijn. Bovendien is het goed voor de hoefkwaliteit om regelmatig in water te staan. Jackson was (en is) hoefsmid van beroep, voor hem een belangrijk punt! Om er voor te zorgen dat de dieren ook in de winter kunnen drinken, moet de waterplek zich in een vlakke omgeving bevinden, zodat ze eventueel aanwezig ijs weg kunnen bikken met hun hoeven
 • De paarden moeten leven in kuddes om de sociale behoeftes van paarden in te vullen
 • De wilde kuddes die Jackson bestudeerde, leefden op droge gronden, en is daar ook op gebouwd. Daarom zouden natte ondergronden zoveel mogelijk moeten worden uitgesloten.
 • Voer, hooi van hoogwaardige kwaliteit, moet op diverse plekken worden aangeboden, om zo het lopen van de paarden te stimuleren, waardoor de hoeven kunnen afslijten. Bijkomend voordeel van het gespreid kleine beetjes aanbieden, is dat een paard niet inhalig kan worden en excessief gaat eten. Het voer moet op grondniveau liggen, zodat de houding waarin de paarden eten, overeenkomt met de graashouding, die natuurlijk is voor een paard. Voer dat hoger aangeboden wordt, leidt tot een onnatuurlijke houding van het paard, en dat kan problemen op meerdere gebieden veroorzaken (denk aan niet goed afslijten van de tanden). In het wild eten paarden ook een diversiteit aan planten en kruiden, in een “echte” Paddock Paradise moet ook in deze behoefte worden voorzien.
 • Het wilde paard is niet geëvolueerd in een vlak terrein, maar in een heuvelachtig gebied. Daarom zijn in een echte Paddock Paradise zijn diverse hoogtes ingebouwd, om de natuurlijke leefomgeving na te bootsen. Bijkomend voordeel is, dat paarden zo een beter uitzicht hebben, en “roofdieren” beter aan kunnen zien komen
 • Paarden liggen en rollen graag in het zand. Daarom horen zogenaamde “stofplaatsen” ook thuis in een Paddock Paradise. Dit zijn droge plaatsen waar ze uiting kunnen geven aan rollen, liggen, spelen en slapen. Het rollen in zand heeft als bijkomend voordeel dat het parasieten weert. Overigens is een modderig stuk rondom de waterbron wél wenselijk, omdat ook modder een fijn middel is tegen parasieten.
 • Een heel mooi element van de Paddock Paradise, vind ik het aanbrengen van extra elementen die de paarden fysiek meer uit dagen en zo ook de hoeven meer stimuleren. Volgens het Paddock Paradise systeem, is het zwakste paard uit de kudde hiervoor leidend. Daarom kun je een Paddock Paradise het beste opbouwen in fases, zodat je kunt ervaren hoe elk dier uit de kudde er op reageert. Breng je je paard in een bestaande Paddock Paradise, is dit wel een aandachtspunt, om te kijken of het voor jouw paard fysiek te doen is. Mocht jouw paard meer tijd nodig hebben, zouden er bijvoorbeeld extra omleiding gemaakt kunnen worden, zodat er rustig gewenning kan plaats vinden. Een voorbeeld van een fysiek verzwarend element, is het gebruik van natuurlijke steensoorten, die nader bepaald zouden moeten worden door professionals. Liefst geen grindtegels of beton (hoewel je dat waarschijnlijk wel vaker ziet, ook omdat dat soort tegels goedkoop is, een partij grindtegels kun je dikwijls gratis ophalen via Marktplaats).
 • De omheining moet bestaan uit natuurlijke materialen en elektriciteit. Prikkeldraad is uit den boze (maar dat zou het wat mij betreft bij elk soort stalling moeten zijn)!
 • Beschutting het liefst van natuurlijke elementen, zoals bomen en stuiken. Maar hout of steen is ook mogelijk. Zeker in een land als Nederland, waar de wind soms guur kan zijn en het ook periodes lang en hard kan regenen of hagelen, is het fijn als de paarden kunnen kiezen of ze droog willen staan, of liever hun kont tegen de wind in draaien.
 • Als het mogelijk is, zou een diversiteit een kruidenbeplanting heel wenselijk zijn, zodat de paarden een grotere diversiteit aan voedsel hebben, net zoals in de natuur
 • De paarden zouden in het concept van Jaime Jackson dekenloos en zonder ijzers moeten lopen.