Paddock Paradise

Paddock Paradise, een idee van grondlegger Jaime Jackson

Een Paddock Paradise is, net als een Hit Actief stal, een manier om paarden te huisvesten, anders dan in een box. Op deze pagina’s kun je meer lezen over dit systeem, hoe het werkt, en wat de voordelen en nadelen zijn. Grondlegger van dit concept is Jaime Jackson. Hij werkte in de jaren ’70 van de vorige eeuw als hoefsmid, en kreeg een boek over hoeven en hoefverzorging onder ogen. De auteur van dit boek, refereerde aan de “natuurlijke staat” van paarden. Dat was voor Jackson het begin van een verdere verdieping over hoe paarden in het wild leven.

Op de volgende pagina’s zal ik verder in gaan op wat een Paddock Paradise inhoudt, hoe het er uit ziet, en wat de voor en nadelen zijn van een dergelijk systeem. Omdat mijn paard nooit op een dergelijke plek heeft gestaan, kan ik niet putten uit eigen ervaring. Wel ben ik me uit interesse gaan verdiepen in dit systeem, omdat ik geloof dat onze paarden gebaat zijn, zowel fysiek als mentaal, bij een leefomgeving die hun natuur zo dicht mogelijk benaderd. Je kunt lezen over de volgende onderwerpen:

Het doel van een Paddock Paradise
Het doel van Jaime Jackson is een omgeving creëren waar de paarden zo gezond en stabiel mogelijk kunnen leven. Zowel mentaal als fysiek….> lees verder

Wat is een Paddock Paradise?
Terwijl hij wilde kuddes bestudeerde, zag Jackson dat paarden gezamenlijk op een dag lange afstanden afleggen in hun gebied, voor verscheidene doeleinden….> lees verder

Hoe ziet een Paddock Paradise er uit, welke elementen moeten aanwezig zijn?
Een Paddock Paradise kan vele vormen hebben, en je kunt het zo “gek” maken als je zelf wilt. De basis echter, is een aaneengesloten pad….> lees verder

Voordelen en Nadelen van een Paddock Paradise
Omdat mijn paard niet in een Paddock Paradise staat, of heeft gestaan, kan ik niet uit eigen ervaring spreken over de voor en nadelen. Daarom heb ik diverse voorbeelden bekeken, en gelezen over de ervaring van anderen…. > lees verder